ağrı duyu azalımı

ağrı duyu azalımı Fr. Hypoalgésié

ağrı duyu azalımı için benzer kelimeler


ağrı duyu azalımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'u', 'y', 'u', ' ', 'a', 'z', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ağrı duyu azalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılaza uyud ırğa diziliminde gösterilir.