açın karnı doyar, gözü doymaz

açın karnı doyar, gözü doymaz

“tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek bilmez” anlamında kullanılan bir söz.


açın karnı doyar, gözü doymaz için benzer kelimeler


açın karnı doyar, gözü doymaz, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'a', 'r', 'n', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'y', 'a', 'r', ',', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', 'd', 'o', 'y', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
açın karnı doyar, gözü doymaz kelimesinin tersten yazılışı zamyod üzög ,rayod ınrak nıça diziliminde gösterilir.