açın imanı olmaz

açın imanı olmaz

“aç olan kimseden her türlü kötülük beklenebilir” anlamında kullanılan bir söz.


açın imanı olmaz için benzer kelimeler


açın imanı olmaz, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', ' ', 'i', 'm', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
açın imanı olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo ınami nıça diziliminde gösterilir.