açınık öğesi

açınık öğesi Fr. Elément vocalique

Açınıklara, ikinliklere, üçünlüklere verilen ortak ad.


açınık öğesi için benzer kelimeler


açınık öğesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
açınık öğesi kelimesinin tersten yazılışı iseğö kınıça diziliminde gösterilir.