kavramlaştırma öğesi

kavramlaştırma öğesi İng. conceptualization

Çıkarımcı yordamlarda yanıtlayıcıların, nesneleri adlandırma, düzenleme ve kümelendirme biçimlerine bakarak tutumlarına inmeyi sağlayan öğe. bk. yarıçıkarımcı yordam.


kavramlaştırma öğesi için benzer kelimeler


kavramlaştırma öğesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'v', 'r', 'a', 'm', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kavramlaştırma öğesi kelimesinin tersten yazılışı iseğö amrıtşalmarvak diziliminde gösterilir.