bezem öğesi

bezem öğesi İng. construction unit

Sinema/TV. Herhangi tamamlanmış bir bezemi oluşturan belli başlı parçalardan her biri.


bezem öğesi için benzer kelimeler


bezem öğesi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'z', 'e', 'm', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bezem öğesi kelimesinin tersten yazılışı iseğö mezeb diziliminde gösterilir.