acız tutmak

acız tutmak

Kötü kullanmak: Senin oğlan öküzleri çok acız tutuyor.


acız tutmak için benzer kelimeler


acız tutmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'z', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acız tutmak kelimesinin tersten yazılışı kamtut zıca diziliminde gösterilir.