durak tutmak, (turak tutmak)

durak tutmak, (turak tutmak)

Yerleşmek, ikamet etmek


durak tutmak, (turak tutmak) için benzer kelimeler


durak tutmak, (turak tutmak), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'a', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'u', 'r', 'a', 'k', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
durak tutmak, (turak tutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtut karut( ,kamtut karud diziliminde gösterilir.