durak ardı

durak ardı

Cephe gerisi.


durak ardı için benzer kelimeler


durak ardı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'a', 'k', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', şeklindedir.
durak ardı kelimesinin tersten yazılışı ıdra karud diziliminde gösterilir.