açkı belgisi

açkı belgisi Fr. Kérandel (signe de)

açkı belgisi için benzer kelimeler


açkı belgisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'k', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
açkı belgisi kelimesinin tersten yazılışı isigleb ıkça diziliminde gösterilir.