açkı

açkı

a. 1. Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. 2. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç. 3. Anahtar. 4. Her türlü açma aracı.


açkı Fr. Désobstruant
açkı Fr. Apéritif
açkı Fr. Clef
açkı Fr. Désopilatif
açkı Fr. Dilatatoire
açkı Fr. Dilatant, dilatateur
açkı Fr. Blépharostat
açkı

Anahtar.


açkı

Kalem açacağı.


açkı

Demircilerin, baltanın deliğini açıp, genişletmek için kullandıkları aygıt.


açkı

Oklava ile açılmış hamur, yufka.


açkı

Kilim, halı gibi yaygı, sergi.


açkı

1. bk. açacak (I)-1. 2. bk. açacak (I)-2. 3. bk. açgı (I)-3. 4. Tahtaları birbirine eklemek için kullanılan bir marangoz aleti. 5. Tabaklanmış derinin yüzünü parlatmaya yarıyan kalın camdan, silindir şeklinde bir alet. 6. Oklava.


açkı

Cila, perdah.


açkı

Yufka açma.


açkı Fr. Clef

Fikir imli yazılarda, özellikle Çincede sesdeş kelimeleri birbirinden ayırmağa yarayan işaretlerden her birine denir.


açkı İng. key

Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi açıp kapamaya yarayan araç.


açkı İng. polish

(I) işleyim: 1. Metal, tahta vb. yüzeyleri parlatma, cilalama işinde kullanılan araç, gereç, özdek. 2. bk. açkılama.


açkı İng. key

(II) genel uygulayım: 1. Kilitleri açmaya ya da bir makineyi kurarak işletmeye yarayan araç, 2. Demir işlerinde, delikleri genişletmek için kullanılan araç.


açkı

bk. 1. açar , açma.


açkı için benzer kelimeler


açkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'k', 'ı', şeklindedir.
açkı kelimesinin tersten yazılışı ıkça diziliminde gösterilir.