açkı makinesi

açkı makinesi

Tabaklanmış derinin yüzünü parlatmaya yarıyan kalın camdan, silindir şeklinde bir alet.


açkı makinesi

Deri parlatma aygıtı. (*Bor -Niğde)


açkı makinesi için benzer kelimeler


açkı makinesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'k', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'k', 'i', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
açkı makinesi kelimesinin tersten yazılışı isenikam ıkça diziliminde gösterilir.