adal

adal

Erkek dana.


Adal Köken: T.

Cinsiyet: Erkek “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.Cinsiyet: Kız “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.


adal için benzer kelimeler


adal, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'l', şeklindedir.
adal kelimesinin tersten yazılışı lada diziliminde gösterilir.