adam değiştirme

adam değiştirme İng. substitution

Oyun sırasında birtakımın oyuncu değiştirmesi.


adam değiştirme için benzer kelimeler


adam değiştirme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
adam değiştirme kelimesinin tersten yazılışı emritşiğed mada diziliminde gösterilir.