adam taşıma kuyusu

adam taşıma kuyusu İng. manway shaft

adam taşıma kuyusu için benzer kelimeler


adam taşıma kuyusu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'y', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
adam taşıma kuyusu kelimesinin tersten yazılışı usuyuk amışat mada diziliminde gösterilir.