adamcıl

adamcıl

sf. İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis: “Hem de ne adamcıldır, ne candır, bilseniz.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


adamcıl

İnsandan kaçmayan, evcil (hayvan için).


adamcıl

Adama saldıran (hayvan).


adamcıl, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
adamcıl kelimesinin tersten yazılışı lıcmada diziliminde gösterilir.