adamıça

adamıça

İnsanca, insana yakışır şekilde.


adamıça, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'ı', 'ç', 'a', şeklindedir.
adamıça kelimesinin tersten yazılışı açımada diziliminde gösterilir.