adamlıksız

adamlıksız

İnsaniyetsiz, kıymet bilmez.


adamlıksız, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 'l', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
adamlıksız kelimesinin tersten yazılışı zıskılmada diziliminde gösterilir.