adamsınmak

adamsınmak

Adam yerine konmak.


adamsınmak

Önemsenmek, adam yerine konmak.


adamsınmak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', 's', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
adamsınmak kelimesinin tersten yazılışı kamnısmada diziliminde gösterilir.