adaş

adaş

a. Adları aynı olanlardan her biri: “Adaşının, neyin nesi olduğunu hiç bilmiyordu.” -H. R. Gürpınar.


adaş Fr. Homonyme
adaş

1. Dost, arkadaş. 2. Kardeş, kardeş edinilmiş olan.


adaş

Arkadaş, eş.


adaş

İsimdaş, aynı ismi taşıyan


adaş Osm. Mütecanis lâfız

Söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan kelimelere denir. Yer anlamındaki "Kara" ile renk adı "Kara"', ve sayı adı "yüz" ile çehre anlamındaki "yüz" gibi.


Adaş Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Adları aynı olanlardan her biri.


adaş, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'ş', şeklindedir.
adaş kelimesinin tersten yazılışı şada diziliminde gösterilir.