adaylık

adaylık, -ğı

a. 1. Aday olma durumu, namzetlik: “Seçimlerde adaylık hakkının yalnız muayyen bir seçim dairesinde oturmuş olanlara tahsisi teklif ediliyordu.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir görevde yetiştirilme: Adaylık süresi.


adaylık için benzer kelimeler


adaylık, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'y', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
adaylık kelimesinin tersten yazılışı kılyada diziliminde gösterilir.