adı geçmek

adı geçmek

anılmak, söz konusu olmak, ismi geçmek: “Necip Fazıl, adı geçen iki şiirden birer bölüm okudu.” -A. Kabaklı.


adı geçmek için benzer kelimeler


adı geçmek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
adı geçmek kelimesinin tersten yazılışı kemçeg ıda diziliminde gösterilir.