Afrika Kalkınma Bankası

Afrika Kalkınma Bankası İng. African Development Bank Alm. Afrikanische Entwicklungsbank Fr. Banque Africaine de Développement
Afrika Kalkınma Bankası İng. African Development Bank, ADB

Başlangıçta Afrika ülkelerine kalkınma kredisi sağlamak amacıyla 1964 yılında kurulmuş, 1982’den sonra bölge dışındaki ülkelere de kredi sağlayan banka.


Afrika Kalkınma Bankası için benzer kelimeler


Afrika Kalkınma Bankası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Afrika Kalkınma Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB amnıklaK akirfA diziliminde gösterilir.