ağ dizini

ağ dizini İng. net folder

ağ dizini için benzer kelimeler


ağ dizini, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
ağ dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid ğa diziliminde gösterilir.