birim kayıt dizini

birim kayıt dizini İng. unit record

Tanıtaçlardan oluşan, belgelerle ilgili gerekli bilgiyi de veren dizin. bk. tanıtaç.


birim kayıt dizini için benzer kelimeler


birim kayıt dizini, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 'y', 'ı', 't', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
birim kayıt dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid tıyak mirib diziliminde gösterilir.