ağ zar gör

ağ zar gör Fr. Rétinoscope

ağ zar gör için benzer kelimeler


ağ zar gör, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', ' ', 'z', 'a', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
ağ zar gör kelimesinin tersten yazılışı rög raz ğa diziliminde gösterilir.