göğüs gör

göğüs gör Fr. Thoracoscope

göğüs gör için benzer kelimeler


göğüs gör, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'ğ', 'ü', 's', ' ', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
göğüs gör kelimesinin tersten yazılışı rög süğög diziliminde gösterilir.