ağız gör

ağız gör Fr. Stomatoscope

ağız gör için benzer kelimeler


ağız gör, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
ağız gör kelimesinin tersten yazılışı rög zığa diziliminde gösterilir.