ağa bölükleri

ağa bölükleri

Yeniçeri ocağının üç bölümünden biri: Yalnız devşirmelerden oluşan ve doğrudan yeniçeri ağasına bağlı 61 bölük. bk. yaya ortaları, sekban bölükleri.


ağa bölükleri için benzer kelimeler


ağa bölükleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
ağa bölükleri kelimesinin tersten yazılışı irelkülöb ağa diziliminde gösterilir.