ağa sancağı

ağa sancağı

Yeniçeri ağasının sancağı.


ağa sancağı için benzer kelimeler


ağa sancağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', ' ', 's', 'a', 'n', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ağa sancağı kelimesinin tersten yazılışı ığacnas ağa diziliminde gösterilir.