ağacı

ağacı

Ağabey, büyük erkek kardeş.


ağacı

Zakkum.


ağacı için benzer kelimeler


ağacı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa diziliminde gösterilir.