afrika gül ağacı

afrika gül ağacı İng. african rosewood

Afrika’da yetişen, kerestesi kırmızıya çalan açık kahve renkli, sert ve ağır olan, genellikle gitar saplarında güçlendirme amaçlı olarak kullanılan tonu parlak karakterli bir ağaç.


afrika gül ağacı için benzer kelimeler


afrika gül ağacı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'f', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
afrika gül ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa lüg akirfa diziliminde gösterilir.