hindistan gül ağacı

hindistan gül ağacı İng. indian rosewood

Ton açısından brezilya gül ağacına en iyi seçenek oluşturan ve kerestesi üzerinde açık kahverenginde yatay ve kalın damarlar bulunan gül ağacı türü.


hindistan gül ağacı için benzer kelimeler


hindistan gül ağacı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'd', 'i', 's', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
hindistan gül ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa lüg natsidnih diziliminde gösterilir.