brezilya gül ağacı

brezilya gül ağacı İng. brazilian rosewood

Görünüm ve tonundan dolayı en kıymetli ağaç türlerinden biri olarak kabul edilen, nadir bulunan ve oldukça yüksek maliyetli gül ağacı türü.


brezilya gül ağacı için benzer kelimeler


brezilya gül ağacı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'r', 'e', 'z', 'i', 'l', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
brezilya gül ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa lüg aylizerb diziliminde gösterilir.