honduras gül ağacı

honduras gül ağacı İng. honduras rosewood

Açık renkli ve kerestesi gül ağacı türleri içerisinde en düşük maliyetli gül ağacı türü.


honduras gül ağacı için benzer kelimeler


honduras gül ağacı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'n', 'd', 'u', 'r', 'a', 's', ' ', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
honduras gül ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa lüg sarudnoh diziliminde gösterilir.