ağaçtan maşa olmaz

ağaçtan maşa olmaz

“yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz” anlamında kullanılan bir söz.


ağaçtan maşa olmaz için benzer kelimeler


ağaçtan maşa olmaz, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'a', 'ç', 't', 'a', 'n', ' ', 'm', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
ağaçtan maşa olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo aşam natçağa diziliminde gösterilir.