ağır akıllı

ağır akıllı

Olgun, terbiyeli, oturaklı, aklı başında.


ağır akıllı için benzer kelimeler


ağır akıllı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', şeklindedir.
ağır akıllı kelimesinin tersten yazılışı ıllıka rığa diziliminde gösterilir.