akıllı

akıllı

sf. 1. Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil. 2. ünl. Karşısındakini küçümseme amacıyla söylenen bir söz. 3. alay Uyanık geçinen: Akıllıya bak, bu işten kendisine bir pay çıkarmak istiyor.


Akıllı Köken: T. +Ar.

Cinsiyet: Erkek Bilgili, zeki kimse.


akıllı için benzer kelimeler


akıllı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', şeklindedir.
akıllı kelimesinin tersten yazılışı ıllıka diziliminde gösterilir.