ağır elli

ağır elli

Borcunu geç ödeyen, elinden kolay kolay para çıkmıyan.


ağır elli için benzer kelimeler


ağır elli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 'e', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
ağır elli kelimesinin tersten yazılışı ille rığa diziliminde gösterilir.