ağız bağı

ağız bağı

a. den. Bir kancanın ağız bölümüne ince bir halatı birkaç kez sıkıca dolayarak oluşturulan çıkıntı.


ağız bağı

1. Çuval ağzı bağlamakta kullanılan ip, sicim. 2. Çift sürülürken, öküzlerin ot yememeleri için ağızlarına takılan ip veya telden örülmüş bağ. 3. Güreşlerde devenin ağzını bağlamakta kullanılan ip.


ağız bağı

1. Yalancı şahitlik yapacak kimseye verilen rüşvet. 2. İstenilen bir kızın verilmesine razı olmıyan, zorluk gösteren akraba ve dostlarına erkek tarafından verilen hediye. 3. Düğün gecesi gelini konuşturmak için damadın verdiği hediye.


ağız bağı

Çuvalların ağzına bağlanan ip.


ağız bağı için benzer kelimeler


ağız bağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ağız bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab zığa diziliminde gösterilir.