ayak bağı

ayak bağı

a. Bir yere gidilmesine veya bir işin yapılmasına engel olan şey.


ayak bağı

Engel (genellikle çocuk için)


ayak bağı Osm. kalpiye kayışı

Ayaklığı döndürmek için, ayağı ayaklık çengeline bağlamaya yarayan kayış ya da plastik bağ.


ayak bağı için benzer kelimeler


ayak bağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ayak bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab kaya diziliminde gösterilir.