ağız sapı

ağız sapı İng. manubrium

Bir medüzün alt yüzeyinden aşağı doğru sarkan ve ortasında ağız bulunan sap şeklindeki uzantı. Manubriyum.


ağız sapı İng. Manubrium

(karşılık: manubriyum, Lat. manubriurn = sap): Bir medüzün alt yüzeyinden aşağı doğru sarkan ve ortasında ağız bulunan sap biçimindeki çıkıntı.


ağız sapı için benzer kelimeler


ağız sapı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 's', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
ağız sapı kelimesinin tersten yazılışı ıpas zığa diziliminde gösterilir.