ağızdan dolma

ağızdan dolma

sf. esk. Namlusu ağzından doldurulan (top veya tüfek).


ağızdan dolma için benzer kelimeler


ağızdan dolma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'd', 'a', 'n', ' ', 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
ağızdan dolma kelimesinin tersten yazılışı amlod nadzığa diziliminde gösterilir.