ağızdan gububuk akmak

ağızdan gububuk akmak

Çok çirkin, iğrenç lâflar söylemek.


ağızdan gububuk akmak için benzer kelimeler


ağızdan gububuk akmak, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', 'd', 'a', 'n', ' ', 'g', 'u', 'b', 'u', 'b', 'u', 'k', ' ', 'a', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağızdan gububuk akmak kelimesinin tersten yazılışı kamka kububug nadzığa diziliminde gösterilir.