ak çizgi hastalığı

ak çizgi hastalığı İng. white line disease, linea alba disease

Ak çizgi düzeyinde paries ungulae ile solea ungulae’nin birbirinden ayrılması, linea alba hastalığı.


ak çizgi hastalığı için benzer kelimeler


ak çizgi hastalığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
ak çizgi hastalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılatsah igziç ka diziliminde gösterilir.