akaç

akaç, -cı

a. 1. Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç. 2. Kanal, ark, su yolu. 3. Yer altı su oluğu.


akaç İng. drain

Pissu, kirli su, yağış suları v.b. suları zararsız hale getirmek için dışarı akıtan boruların tümü.


akaç İng. drain

Metalleri temizlemede, kullanık çözeltileri dışarı akıtmak için kullanılan boru.


akaç İng. drain

genel uygulayım: İşlem sonucunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya atmak için kullanılan boru, boru düzeni.


akaç, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'ç', şeklindedir.
akaç kelimesinin tersten yazılışı çaka diziliminde gösterilir.