akamber

akamber T. ak + Ar. ¤anber

a. (a'kamber) 1. Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. 2. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.


Akamber

Hatay ili, Altınözü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


akamber, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
akamber kelimesinin tersten yazılışı rebmaka diziliminde gösterilir.