akarap

akarap

Siyahlı beyazlı, alacalı.


akarap

Karagöz oyununda teni beyaz olan Arap tipi.


akarap, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', 'a', 'p', şeklindedir.
akarap kelimesinin tersten yazılışı paraka diziliminde gösterilir.