akarsu kıyısı

akarsu kıyısı İng. bank

Akarsu yüzü ile yatak yanlarının dokunum çizgisi.


akarsu kıyısı için benzer kelimeler


akarsu kıyısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', 's', 'u', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
akarsu kıyısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyık usraka diziliminde gösterilir.