akaryakıtçı

akaryakıtçı

a. Akaryakıt satan kimse.


akaryakıtçı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'a', 'r', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', 'ç', 'ı', şeklindedir.
akaryakıtçı kelimesinin tersten yazılışı ıçtıkayraka diziliminde gösterilir.